Betingelser

Hvis andet ikke er aftalt, gælder nedenstående betingelser.

Har du nogle spørgsmål i forhold til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Indhold

  1. Priser
  2. Betaling
  3. Levering
  4. Rettigheder
  5. Fortrolighed og udlevering af materiale
  6. Reklamationsret
  7. Fortrydelsesret
  8. Klage

1. Priser

1.1 Alle priser er eksklusive 25% i moms.

1.2 Der tages forbehold for prisændringer og tastefejl.

1.3 Puresoft ApS er berettiget til at opkræve ekstra betaling for: Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side.

1.4 Aftalen accepteres skriftligt.

1.5 Alle priser er eksklusiv ekstra ydelser, medmindre dette er aftalt.

2. Betaling

2.1 Kunden er forpligtet til at betale ved udgangen af løbende måned efter modtagelse af korrekt faktura.

2.2 Ydelser faktureres når de er leveret til kunden eller andet er aftalt.

2.3 Betales fakturaen ikke til tiden forrentes den efter gældende rentelov.

3. Levering

3.1 Levering sker som aftalt.

3.2 Leveringstidspunkt kan ændres hvis Puresoft ApS oplever uforudsete problemer, såsom servernedbrud osv.

4. Rettigheder

4.1 Pursoft ApS har ret til at bruge det udførte arbejde som reference til salg og markedsføring.

5. Fortrolighed og udlevering af materiale

5.1 Ved opgavens udførsel udlevererPuresoft ApS gerne en kopi af ydelser samt materiale.

5.2 Kunden samt Puresoft har tavshedspligt omkring alle fortrolige oplysninger, både under og efter endt samarbejde.

6. Reklamationsret

6.1 Der reklameres skriftligt senest 1 uge efter modtagelse af faktura.

6.2 Kunden kan maksimalt tilbageholde betaling for den del af fakturaen, som kunden ikke anerkender.

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortryder kunden skal dette ske skriftligt.

7.2 Der betales for det arbejde Puresoft ApS allerede har udført.

8. Klage

8.1 Alle klager skal ske skriftligt til Puresoft ApS.

Kontakt os i dag!

Ønsker du et uforpligtende tilbud? Skriv din mail herunder, så kontakter vi dig inden for 24 timer.

Anika peger ind mod kontaktformularen. Hun står klar til at hjælpe dig, så send din e-mail allerede nu.