Vi følger

FN's 17 verdensmål

Her kan du læse om hvad FNs 17 verdensmål er. Du kan også finde ud af, hvorfor vores CSR strategi tager udgangspunkt i de 17 verdensmål.

Vores CSR-strategi tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål

FNs 17 verdensmål trådt i kraft i 2016, og de skal frem mod 2030 være med til at sætte verden i kurs mod en mere bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål er konkrete mål som alle FNs medlemslande skal arbejde med.

Vi har valgt at vores CSR-strategi tager udgangspunkt i de 17 verdensmål, da det er konkrete områder som gør det nemmere at arbejde mere i dybden med vores CSR-strategi. Med de 17 verdensmål er det nemmere, at lave konkrete tiltag inden for de valgte verdensmål.

Verdensmål 1 afskaf fattigdom
Verdensmål 2 stop sult
Verdensmål 3 sundhed og trivsel
Verdensmål 4 kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5 ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 6 rent vand og sanitet
Verdensmål 7 bæredygtig energi
Verdensmål 8 anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 10 mindre uliged
Verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12 ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13 klimaindsats
Verdensmål 14 livet i havet
Verdensmål 15 livet på landet
Verdensmål 16 fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17 partnerskaber for handling

Tilmeld dig vores univers!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og åben op for vores univers af viden, råd og gode tilbud.