Vi har fokus på

Klima & miljø

Her kan du læse om vores primær fokusområde, som er verdensmål nummer 7 Bæredygtig energi. Du kan også læse om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at, udlede mindre CO2.

Vores primære verdensmål 7 Bæredygtig energi

Vi har valgt at verdensmål nr. 7 er vores primære fokusområde. Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi.

Som webbureau er det mest oplagt at fokusere på bæredygtig energi, da al den elektronik vi bruger i hverdagen, bruger energi og udleder CO2.

Vi har derfor en række tiltag, som vil være med til at mindske brugen af ikke vedvarende energi, og optimere brugen af vedvarende energi.

Server

Hvordan hjælper vi andre virksomheder med at have mere fokus på bæredygtighed?

Vi har et stort ønske om at hjælpe andre virksomheder med at have mere fokus på bæredygtighed. Der er mange virksomheder der ikke ved, at det at have et website udleder CO2. Derfor tilbyder vi vores kunder, at deres website kan blive hostet på en server der kører på 100% vedvarende energi.

Data centeret som vi har valgt at benytte selv, og tilbyde til vores kunder arbejder grundigt med CSR og har en udførlig CSR-strategi. Deres datacenter kører på 100% vedvarende energi, som kommer fra sol, vand og vind.

Læs mere om de hostingløsninger vi tilbyder:

Server

Hvad er en server og et datacenter?

Alle websites skal hostes på en server for at de kan blive fundet på internettet. Et datacenter er et sted hvor alle disse servere står. En server er ligesom en computer, og i et datacenter er der rigtig mange servere som kører på samme tid døgnet rundt.

Hvad er vedvarende energi?

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har denne definition på deres hjemmeside

Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale.

Tilmeld dig vores univers!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og åben op for vores univers af viden, råd og gode tilbud.